Växtjord

Sållad växtjord ifrån åkerjord med blandning av brunnen hästskit och sand.
Växtjorden är av utmärkt kvalitet och har analyserats hos ackrediterat laboratorium. Analysresultatet kan laddas ned här.

 

Pris för Växtjord och transport

Växtjord, per kbm: 200:- exkl. moms (250:- inkl. moms)
Transportkostnad: minimum 700:- exkl. moms (875:- inkl. moms) per lastbilslass(max 10 kbm) inom 2 mils radie ifrån Kovland. Därefter 100:- exkl. moms (125:- inkl. moms) för varje påbörjad 5 km.


Kostnadsexempel:

10 kbm växtjord, inkl. transport inom 2 mils radie ifrån Kovland: 2700:- exkl. moms (3375:- inkl. moms)
15 kbm växtjord, inkl. transport inom 2 mils radie ifrån Kovland: 4400:- exkl. moms (5500:- inkl. moms)
12 kbm växtjord, inkl. transport 28 km ifrån Kovland: 4200:- exkl. moms (5250:- inkl. moms)


Beställning: 070 55 910 62

Copyright © 2021 Kovlands Maskinentreprenad AB