Miljöpolicy

KME skall vara ett miljömedvetet företag där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Detta ska ske genom ett ständigt förbättrat miljöarbete, förebyggande av föroreningar och andra skadliga utsläpp, liksom energihushållning, där företrädesvis icke-fossila bränslen skall användas när så är möjligt.

KME skall följa tillämplig lagstiftning och andra krav samt i det dagliga arbetet vara ett föredöme genom att minska direkt miljöbelastning vid t.ex. utbildning, anskaffning, etc..

Copyright © 2021 Kovlands Maskinentreprenad AB